آزمایشگاه شرکت کلاچ سازی شـایـان صنعـت یکی از مجهزترین واحدهای انجام انواع تست­های عملکردی و عمر مجموعه کلاچ مطابق با استاندارد­های روز دنیا می­ باشد، این آزمایشگاه دارای تاییدیه متد شرکت ساپکو بوده و قادر به انجام کلیه تست های تصدیق طراحی، تکوین محصول و حین تولید مجموعه دیسک و صفحه کلاچ مطابق استانداردهای شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا، LUK آلمان، KES کره و JASO ژاپن می ­باشد.

این آزمایشگاه از سال 1392 بعنوان آزمایشگاه همکار استاندارد ملی (ISIRI) فعال می باشد و قادر به انجام تمامی آزمونهای عمومی و تخصصی مورد نیاز برای تایید مجموعه کلاچ های وارداتی مطابق با استاندارد ملی Isiri 6347-Isiri 6348 می باشد.

 • تجهیزات آزمایشگاه عبارتند از:
 • دستگاه سختی سنجی بر مبنای راکول، برینل و ویکرز
 • دستگاه اندازه گیری ممان اینرسی
 • دستگاه اندازه گیری زبری سطح
 • دستگاه اندازه گیری چگالی
 • دستگاه تست عمر استاتیکی مجموعه دیسک کلاچ
 • دستگاه تست عمر دینامیکی مجموعه دیسک کلاچ
 • دستگاه تست کمانش تسمه ورقی دیسک کلاچ
 • دستگاه تست دوام و فروپاشی مجموعه دیسک کلاچ
 • دستگاه تست پایداری حرارتی فنر خورشیدی دیسک کلاچ
 • دستگاه اندازه گیری نیروی فنر خورشیدی
 • دستگاه اندازه گیری بالانس مجموعه دیسک کلاچ
 • دستگاه تست عملکرد نهایی دیسک
 • دستگاه تست دوام دمپر صفحه کلاچ
 • دستگاه تست گشتاور صفحه کلاچ
 • دستگاه تست خستگی مجموعه صفحه کلاچ
 • دستگاه تست دوام و فروپاشی صفحه کلاچ
 • دستگاه تست عمر خستگی صفحه فلزی مجموعه صفحه کلاچ
 • دستگاه تست خستگی فنرهای صفحه کلاچ
 • دستگاه تست خستگی فنرهای پیچشی صفحه کلاچ
 • دستگاه تست پیچش پرچهای صفحه کلاچ
 • دستگاه تست دفرمگی حرارتی صفحه کلاچ
 • دستگاه اندازه گیری نیروی پدال کلاچ
 • ​​​​​​​دستگاه اندازه گیری مشخصات عملکردی لنت کلاچ تا دمای 350 درجه سانتیگراد